تماس با ما خانه

نمایندگی ایران کد

نرم افزار فروشگاه زنجیره ای

نرم افزار کدینگ و انبار

نرم افزار آرشیو تصاویر پزشکی

نرم افزار موسسات حمل و نقل

معرفي ايران كد
درباره نماينده
تاریخچه ایران کد
قوانین و الزامات ایران کد
فرمهای عضویت ایران کد
تبادل اطلاعات بین دفترمرکزی، فروشگاهها، کارخانه و انبار
مجهز به تکنولوژی بارکد، RFID
تبلیغات کاربردی بوسیله SMS
گزارشات متنوع جدولی و نموداری
روش كدگذاري جامع و پيشرفته
روش جانمايي پيشرفته كالا
انبارگرداني توسط ديتاكالكتور
نصب نرم افزار روي ديتاكالكتور
گزارشات متنوع جدولي و نموداری
ذخيره سازي اطلاعات بيماران
ويرايش و بازسازی تصاوير
تهيه گزارشات مخصوص
چاپ تصاوير و تهيه سي دی بيمار
سرويس تحت وب
اصلاح روشهاي كاري
صدور مستندات استاندارد
رعايت اصول مشتري مداری
افزايش نظارت بر سازمان
كاهش هزينه ها