تماس با ما خانه

دانشنامه

ترتیب بر اساس: ↓ جدیدترین ها | ↓ بازدید | ↓ نظر
بارکد چیست؟
بارکد چیست؟ بارکد چیست؟
بازدید : 1139 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ شنبه, 25 خرداد 1392 - 10:42
کاربردها و تجهیزات مرتبط با بارکد
کاربردها و تجهیزات مرتبط با بارکد کاربرد ها و تجهیزات مرتبط با بارکد
بازدید : 911 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ چهارشنبه, 22 خرداد 1392 - 16:57
مخترع بارکد کیست؟
مخترع بارکد کیست؟ مخترع بارکد کیست؟
بازدید : 972 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ چهارشنبه, 22 خرداد 1392 - 16:48
تاریخچه بارکد
تاریخچه بارکد تاریخچه بارکد
بازدید : 974 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ چهارشنبه, 22 خرداد 1392 - 16:52
کیو بارکد
کیو بارکد کیو بارکد
بازدید : 1387 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ یکشنبه, 26 خرداد 1392 - 10:48
انواع بارکد اسکنر ها
انواع بارکد اسکنر ها انواع بارکد اسکنرها
بازدید : 2226 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ شنبه, 15 تیر 1392 - 08:58
دستگاه pos چیست؟
دستگاه pos چیست؟ دستگاه pos چیست؟
بازدید : 17668 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ شنبه, 22 تیر 1392 - 16:18
فرق pos بانکی با pos فروشگاهی در چیست؟
فرق pos بانکی با pos فروشگاهی در چیست؟ فرق pos بانکی با pos فروشگاهی در چیست؟
بازدید : 3799 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ شنبه, 22 تیر 1392 - 16:28
RFID چیست؟
RFID چیست؟ RFID چیست؟
بازدید : 1963 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ دوشنبه, 27 خرداد 1392 - 10:14
مخترع RFID کیست؟
مخترع RFID کیست؟ مخترع RFID کیست؟
بازدید : 2026 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ دوشنبه, 27 خرداد 1392 - 10:31
تاریخچه RFID
تاریخچه RFID تاریخچه RFID
بازدید : 2481 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ دوشنبه, 27 خرداد 1392 - 10:38
کاربردهای RFID
کاربرد RFID کاربردهای RFID
بازدید : 2500 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ دوشنبه, 27 خرداد 1392 - 10:46
صفحه 1 از 2 | مجموع نتایج : 13 | 1 - 12