تماس با ما خانه

دانشنامه :: PACS

بارکد چیست؟
بارکد چیست؟ بارکد چیست؟
بازدید : 1265 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ شنبه, 25 خرداد 1392 - 10:42
مخترع بارکد کیست؟
مخترع بارکد کیست؟ مخترع بارکد کیست؟
بازدید : 1060 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ چهارشنبه, 22 خرداد 1392 - 16:48
کیو بارکد
کیو بارکد کیو بارکد
بازدید : 1497 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ یکشنبه, 26 خرداد 1392 - 10:48
انواع بارکد اسکنر ها
انواع بارکد اسکنر ها انواع بارکد اسکنرها
بازدید : 2399 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ شنبه, 15 تیر 1392 - 08:58
دستگاه pos چیست؟
دستگاه pos چیست؟ دستگاه pos چیست؟
بازدید : 19003 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ شنبه, 22 تیر 1392 - 16:18
فرق pos بانکی با pos فروشگاهی در چیست؟
فرق pos بانکی با pos فروشگاهی در چیست؟ فرق pos بانکی با pos فروشگاهی در چیست؟
بازدید : 4126 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ شنبه, 22 تیر 1392 - 16:28
RFID چیست؟
RFID چیست؟ RFID چیست؟
بازدید : 2102 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ دوشنبه, 27 خرداد 1392 - 10:14
مخترع RFID کیست؟
مخترع RFID کیست؟ مخترع RFID کیست؟
بازدید : 2190 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ دوشنبه, 27 خرداد 1392 - 10:31
تاریخچه RFID
تاریخچه RFID تاریخچه RFID
بازدید : 2651 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ دوشنبه, 27 خرداد 1392 - 10:38
کاربردهای RFID
کاربرد RFID کاربردهای RFID
بازدید : 2684 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ دوشنبه, 27 خرداد 1392 - 10:46
تجهیزات مرتبط با RFID
تجهیزات مرتبط با RFID تجهیزات مرتبط با RFID
بازدید : 1267 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ دوشنبه, 27 خرداد 1392 - 10:59