تماس با ما خانه

دانشنامه :: مديريت ارتباط با مشتري

کاربردها و تجهیزات مرتبط با بارکد
کاربردها و تجهیزات مرتبط با بارکد کاربرد ها و تجهیزات مرتبط با بارکد
بازدید : 1022 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ چهارشنبه, 22 خرداد 1392 - 16:57
مخترع بارکد کیست؟
مخترع بارکد کیست؟ مخترع بارکد کیست؟
بازدید : 1060 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ چهارشنبه, 22 خرداد 1392 - 16:48
کیو بارکد
کیو بارکد کیو بارکد
بازدید : 1497 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ یکشنبه, 26 خرداد 1392 - 10:48
دستگاه pos چیست؟
دستگاه pos چیست؟ دستگاه pos چیست؟
بازدید : 19004 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ شنبه, 22 تیر 1392 - 16:18
فرق pos بانکی با pos فروشگاهی در چیست؟
فرق pos بانکی با pos فروشگاهی در چیست؟ فرق pos بانکی با pos فروشگاهی در چیست؟
بازدید : 4127 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ شنبه, 22 تیر 1392 - 16:28
RFID چیست؟
RFID چیست؟ RFID چیست؟
بازدید : 2102 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ دوشنبه, 27 خرداد 1392 - 10:14
مخترع RFID کیست؟
مخترع RFID کیست؟ مخترع RFID کیست؟
بازدید : 2190 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ دوشنبه, 27 خرداد 1392 - 10:31
تاریخچه RFID
تاریخچه RFID تاریخچه RFID
بازدید : 2652 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ دوشنبه, 27 خرداد 1392 - 10:38
کاربردهای RFID
کاربرد RFID کاربردهای RFID
بازدید : 2685 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ دوشنبه, 27 خرداد 1392 - 10:46
تجهیزات مرتبط با RFID
تجهیزات مرتبط با RFID تجهیزات مرتبط با RFID
بازدید : 1267 | نظر: 0
نوشته توسط: مدیر سایت   در تاریخ دوشنبه, 27 خرداد 1392 - 10:59