تماس با ما خانه

شرکت توزیع برق منطقه ای تهران بزرگ - غرب

شما اینجا هستید :

 

 

نام کارفرما: شرکت توزیع برق منطقه ای تهران بزرگ - غرب

عنوان پروژه: تولید و پیاده سازی نرم افزار رهگیری کنتور

 شرح پروژه:

بنا به درخواست شرکت توزیع نیروی برق تهران منطقه غرب نرم افزار رهگیری کنتورهای نصب شده توسط معاونت اجرایی تولید شد.

گردش:

1- تشکیل پرونده توسط متقاضی در منطقه

2- صدور 2 عدد لیبل برای هر متثاضی  کار از این قرار است که ورود و خروج کنتور به انبار منطقه کنترل می شود در  پرونده تمامی متقاضیان بارکدی نصب می شود مسئول انبار منطقه هنگام تحوبل کنتورها به پیمانکاران بارکدهای حک شده روی بدنه کنتور را توسط دستگاه دیتاکالکتور قرائت می کند.

پیمانکار پس از نصب کنتور