تماس با ما خانه

نرم افزار فروشگاههای زنجیره ای2

شما اینجا هستید :

 

نرم افزار امور مشتریان :

1. تعریف مشتری توسط تمامی فروشگاه و عمومی بودن یک مشتری در تمام فروشگاهها

2. امکان تعریف نوع عضویت(طلایی ، نقره ای، برنزی و ..) و بهره گیری از مزایای هر کدام از سطوح برای مشتریان

3. تعریف کارت برای مشتریان جهت خرید از فروشگاه های تابع

4. ثبت نظر مشتریان در هنگام خرید و آنالیز های مربوط به آن

5. ثبت مراودات مشتریان توسط اپراتور ها و پیگیری مسائل مربوط به هر مشتری

6. ارسال هدیه به مشتریان در مناسبتهای خاص(تولد، ازدواج، اعیادو ...) به صورت فیزیکی یا مجازی

7. ارسال SMS در مناسبتهای خاص (تولد، ازدواج، اعیادو ...)

8. اعلام وضعیت خرید های مشتری از طریق وب سایت

 

 

نرم افزار مدیریت فروش :
1.       طبقه بندی محصولات(تعریف گروه های کالا به صورت نامحدود)

2.       کد گزاری کالا به صورت دسته ای و تکی

3.       تولید بارکد برای هر کالا

4.       قیمت گذاری کالا به صورت دسته ای و تکی برای یک یا چند کالا

5.       تعریف انواع فروشگاه به صورت مرکزی ، نمایندگی ، مدیریتی و مجازی به صورت نا محدود

6.       تعریف و پیگیری انواع واریزی ها از جانب فروشگاه ها به حسابهای دفتر مرکزی

7.       فرآيند انبارگردانی

8.       ثبت فاکتور در هر فروشگاه به صورت جدا با امکان ثبت فاکتور امانی و قطعی در هر فروشگاه طبق مجوز صادره

9.       امکان ثبت برگشت از فروش با امکان تعریف شرط برای برگشت کالا از مشتری

          (یعنی اینکه کالای یک فاکتور حداکثر تا چند روز و تحت چه شرایطی می تواند مرجوع یا تعویض شود)

10.     تعریف انواع پرداخت به صورت نقدی، چکی ، کارت اعتباری ، حواله و بن

11.     تعریف انواع بن به صورت کاغذی، مجازی، هدیه و بن قرارداهای سازمانی

12.     امکان تایید، فعال و غیر فعال کردن بنهای تعریف شده

13.     امکان رد گیری بنهای صادر شده و خرید آن توسط مشتریان

14.     تعریف انواع تخفیف شامل فروش ویژه، نوع عضویت ، بن تخفیف(مجازی و کاغذی)

15.     تعریف فروش ویژه برای یک یا چند فروشگاه بر روی یک یا چند کالا یا گروه کالا در یک بازه زمانی

16.     امکان بهره گیری از صندوق فروشگاه ها جهت مدیریت وجه نقد در داخل فروشگاه

17.     تعریف مشخصات پرسنل هر فروشگاه به صورت کامل و مجزا

18.     امکان ایجاد شناسه کاربری و کلمه عبور برای هر کارمند

19.     امکان فعال یا غیر فعال کردن حق ورود یک کاربر به برنامه

20.     ایجاد سطح دسترسی کاربران با توجه به چهار عمل اصلی بانک

          (ایجاد، حذف، ویرایش و خواندن) برای هر فرم برنامه

21.     امکان ردگیری فاکتور، حواله و بن های ثبت شده در سیستم توسط یک کاربر

  

 صفحه اول