تماس با ما خانه

صنایع شیر ایران

شما اینجا هستید :

 

 

 نام کارفرما: شرکت صنایع شیر ایران(پگاه)

 عنوان پروژه:  پیاده سازی نرم افزار طبقه بندی و کدینگ کالا برای 16 شرکت تابعه پگاه

 سال انجام: 1388 الی 1390                                                            وضعیت: درحال انجام

 

 شرح پروژه:

شرکت  صنایع شیر ایران بزرگترین تولید کننده مواد لبنی در کشور می باشد و متشکل از 16 شرکت مستقل می باشد.

هر شرکت برای پشتیبانی از خطوط تولید خود قطعات یدکی را در انبار فنی نگهداری می کند. باتوجه به بالا بودن تنوع اقلام هر شرکت و مشترک بودن آن با سایر شرکتها روش طبقه بندی و کدگذاری متمرکز به ایشان پیشنهاد شد.

در حدود 100000 قلم کالای  16 شرکت در کل کشور درحال برداشت اطلاعات و کدگذاری می باشد، لازم به ذکر است یکی از بزرگترین پروژ های کدینگ کشور بوده که تا پایان سال 1390 به اتمام خواهد رسید.