تماس با ما خانه

محصولات و خدمات - نرم افزار های مبتنی بر بارکد

شما اینجا هستید
نرم افزار های مبتنی بر بارکد
مقدمه مقدمه
 امروزه استفاده از تکنولوژی بارکد بسیار متداول شده است و گستره آن از فروشگاهها و سازمانهای بزرگ به مغازه ها و شرکت های کوچک هم رسیده معمولا از...
ساختار سیستم
 ساختار سيستم از دو بخش نرم افزار مرکزی و نرم افزار دستگاه پرتابل تشکیل شده است درنرم افزار مرکزی اطلاعات پایه ای سیستم، طبقه بندی کالا، تعریف...
نرم افزار انبار
بعلت شرایط فیزیکی بسیاری از کالاها و شرایط خاص محیط انبار امکان قرائت بارکد الصاق شده توسط بارکد اسکنر های ثابت وجود ندارد، نرم افزار انبار بر...
نرم افزار مدیریت تجهیزات آتشنشانی
یکی از فرآیندهایی که واحد های آتش نشانی مستقر در سازمانهای بزرگ انجام می دهند بازرسی و کنترل تجهیزات آتش نشانی می باشد این کنترل بدلیل آماده بودن...
نرم افزار برداشت اطلاعات خط تولید
یکی از فرآیندهایی که واحد های آتش نشانی مستقر در سازمانهای بزرگ انجام می دهند بازرسی و کنترل تجهیزات آتش نشانی می باشد این کنترل بدلیل آماده بودن...